Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı Duyurusu
 
772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Mersin İli Akdeniz İlçesine 110, Mezitli İlçesine 80, Toroslar İlçesine 110, Yenişehir İlçesine 100 ve Tarsus İlçesine 100 olmak üzere mülki sınırları içerisinde toplam 500 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
 
16-30.11.2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacak başvurularda adaylarda;
1)        Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
2)        En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3)        Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
4)        Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,
5)        Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6)        657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
7)        Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
8)        Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
9)        Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
10)    En az 167 cm boyunda olmak,
11)    Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,752=26 şartları aranmaktadır.
 
Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.
 
Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.
 
Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
11-15/12/2017 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav ve 24/12/2017 tarihinde yapılacak olan yazılı sınava katılacak adaylar;
 
·           T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,
·           Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
·           Askerlik durum belgesi,
·           4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
·           Adli sicil belgesi,
·           Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
·           Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadırlar.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • POLSAN
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi