Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Araç Tescil İşlemlerinin Devri
 
31.01.2018 tarih 30318 sayılı Resmi Gazete de Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren; hâlihazırda Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı trafik tescil kuruluşlarınca yürütülmekte olan araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, araç tescil ve tescil sistemi veri tabanı ve arşiv kademeli olarak Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilecektir.
 
Bu kapsamda;
 
A-Devir işlemleri Noterlere kademeli olarak devredilecektir. İlk aşamada Noterler Birliği 01 Şubat 2018 tarihi itibariyle;
Tescilli araçların satış, devir ve bu nedenlerle plaka değişikliğini yapacaktır. Ankara ve İstanbul dışında ki illerdeki Noterler “ AAB 001” harf plaka grubundan plaka verilmeye başlanmıştır.
 
B-Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil Kuruluşlarınca 01 Şubat 2018 tarih itibariyle;
 
a-Tüm sivil ve tahsisli plaka işlemleri.
b-Bayilerce geçici tescil belgesi düzenlenen araçların tescil belgelerinin basım işlemleri.
c-Ukome/trafik komisyonlarınca belirlenen tahditli/tahsisli plakalara tescilli araçlar ile bu plakalara ilk defa tescil edilecek araçların işlemleri.
d-Tescilli araçlar üzerinde yapılacak her türlü teknik değişikliğin (lpg, logo vb.) ruhsata işlenmesi.
e-Resmi kurumlarca satışı yapılan resmi araçların tescil işlemleri.
f-Polnet kayıtlarında “Hakkında İstihbari Bilgi Bulanan Araç”, “Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı”, “ Plaka Mükerrer ve Sahte” şeklinde şerh bulunan araçların plaka değişiklik işlemleri.
g-Ülkelerinde savaş vb. gibi iç karışıklıklar nedeniyle ülkemize giriş yapanların araçlarının kayıt altına alınma işlemleri.
h-Geçici trafik belgesi ve geçici plaka işlemleri. (sıfır araçların bir yerden bir yere gitmesi için)
ı-Zayi, yıpranma, çalıntı gibi nedenlerle belge veya plaka yenileme işlemleri.
i-Hurdaya ayırma, trafikten çekme ve trafiğe çıkarma işlemleri.
j-Resen tescil işlemleri
m-Ülkemizde tescilli bir aracın yurt dışına ihraç edilecek olması halinde kayıt kapatma işlemleri.
n-Sefer görev emirleriyle ilgili işlemleri yapacaktır.
 
C-01 Şubat 2018 tarihinden itibaren araçlara plakaların verilmesi işlemleri;
 
a-01 Şubat 2018 tarih itibariyle noterler tarafından yapılan işlemlerde plaka harf ve rakam grupları, Türkiye Noterler Birliklerince her il için oluşturulan ve il merkezi ile ilçeleri kapsayan plaka havuzunda tutulacak, ilçe bazında uygulanan tescil birimlerine göre plaka harf ve rakam uygulaması sona erecektir. Yönetmelikte belirlenen özel harf ve rakam grup hariç (AA, CC, JAA) olmak üzere tescil kuruluşlarımızca araçlara bu havuzdan sıra esasına göre plaka verilecektir.
 
b-Noterler tarafından Ankara ve İstanbul illerinde “BAA” diğer illerde ise “AAB”  üçlü harf ve rakam grubundan başlayan plakalar oluşturulacaktır. Tescil kuruluşları tarafından boş plaka tablosuna plaka eklenmeyecek. (tahditli/tahsisli ticari plakalar ile yönetmelikte belirtilen özel plakalar hariç)
 
c-Plakaların Türkiye Noterler Birliği havuzundan sıra esasına göre verilmesi gerektiğinde “Noter Normal Plaka Getir” alanı seçilecek, tescil bilgileri ekranında her hangi bir plaka girilmeyecektir. Tescil kaydı yapılmadan önce Türkiye Noterler Birliği plaka havuzundan getirilen normal plaka mesaj olarak gösterilecek ve tescil işlemi yapılacaktır.
 
d-Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından yapılan tescil işlemleri sonrasında araç tescil belgesi basılması halinde, belge ilgililere elden teslim edilecektir.
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • POLSAN
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi