Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN 696 KHK KAPSAMINDA KADROYA GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ MÜRACAATLARA İLİŞKİN İLAN
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 ‘üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde hizmet alımı sözleşmelerine dayalı olarak alt işveren işçisi olarak çalışanların 02 Ocak - 11 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan başvurularına ilişkin Tespit Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıdadır. Yayınlanan duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Tespit Komisyonu tarafından, gerekli şartları taşımadığından müracaatı kabul edilmeyen adaylar 27 Şubat -01 Mart 2018 tarihleri arasında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek itirazda  bulunabilecektir.
İtiraz talepleri, 02 Mart - 06 Mart 2018 tarihleri arasında Tespit Komisyonca değerlendirilerek müracaat sahiplerine tebliğ edilecektir. Tespit Komisyonunca verilen kararlar kesindir.  İLAN OLUNUR
 

696 KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLMESİ İÇİN SINAVA GİRMEYE

HAK KAZANANLAR LİSTESİ

 

 

696 KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLMESİ İÇİN SINAVA GİRMEYE

HAK KAZANAMAYANLAR LİSTESİ

 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • POLSAN
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi